Radiologia

Radiologia stomatologiczna, inaczej diagnostyka RTG to podstawa do postawienia prawidłowej diagnozy oraz przeprowadzenia skutecznego leczenia. Pracowania rentgenowska kliniki Cse Dental Progress wyposażona jest w sprzęt do wykonywania zdjęć zębów techniką radiografii cyfrowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu obraz na ekranie monitora jest widoczny już po kilku sekundach od momentu wykonania zdjęcia. Co więcej, takie aparaty rentgenowskie są o wiele bezpieczniejsze dla pacjentów ze względu na dawkę promieniowania, która jest kilkukrotnie mniejsza w porównaniu do tradycyjnych, analogowych aparatów. W niektórych przypadkach radiologia jest niewskazana. Ma to miejsce najczęściej w przypadku kobiet w ciąży, bowiem promieniowanie rentgenowskie nawet o tak niskiej dawce może mieć bardzo niekorzystny wpływ na rozwój płodu. W związku z tym pacjentki przed badaniem powinny powiadomić stomatologa o ciąży.

Rodzaje wykonywanych zdjęć – pantomogram i RTG

Aktualnie istnieją dwa rodzaje diagnostyki RTG. Pierwszą z nich jest zdjęcie punktowe zęba. Jest ono niewielkie i obejmuje swoim zasięgiem maksymalnie 2-3 zęby. Jest to najczęściej wykonywane zdjęcie, głównie ze względu na najmniejszą możliwą dawkę promieniowania. Tego typu diagnostyka wykonywana jest rutynowo przed każdą ekstrakcją (usunięciem) zęba, jak również przed oraz po leczeniu kanałowym, a w niektórych przypadkach również w celu wykrycia próchnicy, obrzęków lub stanów zapalnych niewidocznych przy standardowym badaniu stomatologicznym.

Drugim rodzajem jest zdjęcie pantomograficzne. Jest ono, w przeciwieństwie do zdjęcia punktowego znacznie większe, a jego obraz obejmuje wszystkie zęby, żuchwę i szczękę. Co więcej taka diagnostyka RTG jest w stanie wykryć zęby niewidoczne (zatrzymane), czyli te, które nie wyszły z naszego dziąsła ale mogą mieć wpływ na nasze zdrowie, a także tkankę kostną, zatoki szczękowe czy stawy skroniowo-żuchwowe. Dzięki tak szczegółowemu obrazowi jakim dysponuje stomatolog możliwe jest wczesne wykrycie zmian patologicznych. Taki obraz najczęściej zlecany jest przed każdym leczeniem kompleksowym. Informacje zawarte na zdjęciu pantomograficznym są aktualne przez około 1,5 roku, dzięki czemu nie ma potrzeby częstego wykonywania tego rodzaju diagnostyki. Czas może jednak zostać skrócony w przypadku istotnych zmian w obrębie jamy ustnej. Wówczas lekarz może zlecić powtórne badanie.

Co ważne, w przeciwieństwie do zdjęcia punktowego, które to często jest wykonywane na życzenie pacjenta, do wykonania zdjęcia pantomograficznego konieczne jest imienne skierowanie wystawione przez lekarza.

Tomografia 3D

W klinice stomatologicznej CSE Denatl Progress mamy nowoczesny sprzęt do wykonywania tomografii komputerowej w trójwymiarze. W CSE wynik badania tomograficznego jest od razu omawiany z pacjentem. Tomografia 3D to badanie, które pokazuje obraz umożliwiający sprawdzenie struktur kostnych oraz tanki miękkiej. Obraz 3D pozwala na diagnozowanie między innymi takich procesów jak stany zapalny, nowotworowe, rozrosty.