Radiologia

Bez postawienia właściwej diagnozy nie jest możliwe przeprowadzenie skutecznego leczenia. To właśnie dlatego w CSE Dental Progress przykładamy tak dużą uwagę do badań radiologicznych, dzięki którym jesteśmy w stanie uzyskać informacje wręcz niemożliwe do zdobycia innymi metodami.

Nie wszystkie choroby zębów, przyzębia czy też wady zgryzu są widoczne na pierwszy rzut oka. Ich zdiagnozowanie możliwe jest tylko dzięki nowoczesnym technikom radiografii cyfrowej, stanowiącej niezbędne narzędzie pracy w niemal wszystkich dziedzinach stomatologii.

Rodzaje badań radiologicznych

W CSE Dental Progress wykonujemy dwa rodzaje zdjęć. Pierwsze z nich to zdjęcie punktowe — stosunkowo niewielkie, które swoim zasięgiem obejmuje maksymalnie 2-3 zęby. Ze względu na mniejszą dawkę promieniowania wykorzystywanego w trakcie badania, jest ono najczęściej wykonywanym zdjęciem diagnostycznym.

Jest niezbędne w trakcie leczenia kanałowego oraz przed planowaną ekstrakcją zęba, a także w celu wykrycia próchnicy, obrzęków oraz stanów zapalnych niewidocznych podczas standardowego badania stomatologicznego.

Drugi rodzaj stanowią zdjęcia pantomograficzne, które w odróżnieniu od zdjęć punktowych obejmują swoim zasięgiem wszystkie zęby, żuchwę oraz szczękę. Ten rodzaj diagnostyki pozwala na zobrazowanie stanu tkanki kostnej, stawów skroniowo – żuchwowych, zatoki szczękowej, a także na wykrycie zębów zatrzymanych, czyli tych, które nie zdołały przebić się przez dziąsła.

Zdjęcie pantomograficzne należy wykonać każdorazowo przy kompleksowym leczeniu – informacje uzyskane w trakcie badania uważa się za aktualne przez około 1,5 roku.

Co ważne, w przeciwieństwie do zdjęcia punktowego, które to często jest wykonywane na życzenie pacjenta, do wykonania zdjęcia pantomograficznego konieczne jest imienne skierowanie wystawione przez lekarza.

Tomografia 3D

W CSE Dental Progress posiadamy nowoczesny sprzęt do wykonywania tomografii komputerowej w trójwymiarze, który umożliwia sprawdzenie struktur kostnych oraz tkanki miękkiej. Obraz 3D pozwala na diagnozowanie między innymi takich procesów jak stany zapalny, nowotworowe czy rozrosty.

Wynik uzyskany w toku badania tomograficznego jest od razu omawiany z pacjentem.